Reglamentai/nariai Planai Naujienos Galerija Kontaktai


Žemės ūkio mašinos Scarabeus lauko bandymai
 „Sapropelio ilgamečiai tyrėjas doc. dr. Antanas Ciunys ir dr. Aušrys Balevičius lauko tyrimų poligone susipažįsta
 su augalų vegetacijos ypatumais dirbtinai sukurtame dirvožemyje Serapiniškių smėlio-žvyro karjere.“
Tarptautinės ežerų organikos naudotojų bendruomenės narė dr. Eugenija Bakšienė
inspektuoja lauko tyrimus Serapiniškių smėlio-žvyro karjere
VDU prof. Dr. Kęstutis  Romaneckas tikrina kukurūzų šaknų formavimosi ypatumus
 lauko tyrimų poligone  Serapiniškių smėlio-žvyro karjere.
VDU prof. dr. Egidijus Šarauskis ir doktorantė Rasa Kimbirauskienė  tikrina pupų vegetacijos
 ypatumus lauko tyrimų poligone  Serapiniškių smėlio-žvyro karjere
Lietuvos Karjerų asociacijos valdybos pirmininkas Skirmantas Skrinskas su kolegomis domisi
 galimybe meliorantą iš sapropelio panaudoti karjerų rekultivavimui.
Bendruomenės nariai G.Juozapavičius, P.Steponavičius, R.Mokrik  aptaria  2019 m. melioranto  iš sapropelio
 lauko bandymų Serapiniškių žvyro karjere galutinius rezultatus su ekspertais iš Latvijos žemės ūkio universiteto.
Privaloma derliaus  ekspertizės dalis. 2019 lauko bandymai.
Bendruomenės nariai R.Vaštakas ir P.Steponavičius  su Latvijos žemės ūkio universiteto profesorės
I.Alsinos mokslininkų grupe Serapiniškių lauko bandymų poligone aptaria sapropelio
 panaudojimo eksperimento eigą ir preliminarius rezultatus.
Bendruomenės narys P.Steponavičius Šeduvoje  su VDU Žemės ūkio akademijos profesoriaus
dr. E. Šarauskio mokslininkų komanda aptarė trąšų ir melioranto iš sapropelio lokalaus
 įterpimo mašinos projektavimo ir gamybos problemas bei galimus jų sprendimo būdus.
Bendruomenės nariai dr. G.Juozapavičius, P.Steponavičius, dr. F.Ovaysis (Jordanija),  A. Maklakovs (Latvija)
  ir VU profesorius dr. R.Mokrik žemės ūkio mašinos  trąšų ir melioranto iš sapropelio įterpimui lauko bandymuose.


Bendruomenės koordinatorius Dr. A.Svitojus aptaria sapropelio įsisavinimo plėtrą
 su Visuomenės ekologijos instituto direktore D.Daugviliene.
 Bendruomenės kūrimo pradžia: Tarptautinė mokslinė konferancija „Sapropelis: išgavimas, perdirbimas, panaudojimas“ 2014 gruodis
Bendruomenės nariai P.Steponavičius, R.Vaštakas ir Dr. Fathi Owaisy aptaria sapropelio eksporto į Jordaniją galimybes.
Bendruomenės narys P.Steponavičius ir bandruomenės garbės nariai iš Baltarusijos akademikas N.Bambalovas
 ir Dr. G.Sokolovas aptaria Egipte, Bachreine ir Japonijoje vykdytus mokslinius
 eksperimentus su sapropelio trąšomis ir meliorantais.
Bendruomenės nariai R.Vaštakas, P.Steponavičius ir bandruomenės garbės nariai iš Baltarusijos akademikas
N.Bambalovas ir Dr. G.Sokolovas aptaria bendruomenės veiklos planą 2017-2018metams.